ថ្មវេទិកាការងារលើអាកាស 24V

ថ្មវេទិកាការងារលើអាកាស ROYPOW 24V នាំមកនូវពេលវេលាដំណើរការអតិបរមា និងការលើកដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ការលើកកន្ត្រៃអគ្គិសនីរបស់អ្នក។រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្ម 24 V LiFePO4 ខាងក្រោមសម្រាប់ម៉ូដែលវេទិកាការងារលើអាកាស។ផ្តល់ថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ពស់សម្រាប់ការលើកពីលើអាកាសរបស់អ្នកជាមួយនឹងថ្ម LiFePO4 សម្រាប់វេទិកាការងារលើអាកាស។

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW យូធូប
  • ROYPOW ភ្ជាប់
  • ROYPOW ហ្វេសប៊ុក

ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង។

ទទួលបានការរីកចម្រើន ការយល់ដឹង និងសកម្មភាពចុងក្រោយបំផុតរបស់ ROYPOW លើដំណោះស្រាយថាមពលកកើតឡើងវិញ។