ថ្មរទេះវាយកូនហ្គោលលីចូម ៣៦ វី

អាគុយរទេះវាយកូនហ្គោលលីចូម ROYPOW 36 V ត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា LiFePO4 កម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីផ្តល់ថាមពល ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអាគុយអាសុីត។

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW យូធូប
  • ROYPOW ភ្ជាប់
  • ROYPOW ហ្វេសប៊ុក

ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង។

ទទួលបានការរីកចម្រើន ការយល់ដឹង និងសកម្មភាពចុងក្រោយបំផុតរបស់ ROYPOW លើដំណោះស្រាយថាមពលកកើតឡើងវិញ។

xunpan